חיפוש
 
לדף הבית >>     צרכנות מקומית ירושלים >>

מה כדאי לכם לדעת על הדו”ח השנתי למס הכנסה לשנת 2023

 

כותבת המאמר הינה מומחית בהנהלת חשבונות, מנהלת את תחום החזרי המס לשכירים ואחראית על מחלקת הנהלת החשבונות לעצמאים. מי חייב בדוח שנתי? מה צריך להיכלל בו? מתי יש להגישו? כל התשובות לשאלות הכי חשובות - בכתבה הבאה...

 

ראשית - מידע ומונחים (כל המספרים נכונים ל2023 ומתעדכנים מידי שנה)

 • לקוח עפ"י מס הכנסה מכונה "נישום". הוא יכול/ה להיות שכיר/ה (עם או בלי תיק), עצמאי/ת, בעל/ת חברה...
 • "בן הזוג הרשום" הוא אדם (זכר או נקבה) שעל שמו/הרשום התיק במס הכנסה.
 • אם "בן הזוג הרשום" נשוי/נשואה (כולל "ידוע/ה בציבור") אז יש לו "בן/בת הזוג".
 • "עוסק פטור" הוא מונח המתייחס למע"מ בלבד. הוא אינו פטור ממס הכנסה ואינו פטור מדוח שנתי! ובנוסף חייב ב"דיווח עוסק פטור" על הכנסותיו למע"מ עד 31.3.24
 • דוח שנתי למס הכנסה על כל תושב ישראל בעל הכנסה, אלא אם הוא פטור עפ"י סעיפי החוק (פירוט להלן), להציג לרשויות המס את כלל הכנסותיו אחת לשנה, בטופס 1301 מקוון באינטרנט. דוח זה קובע את סכום המס השנתי שעליו לשלם למס הכנסה (לפעמים להוסיף ולפעמים לקבל החזר...)
 • "החזרי מס הכנסה" כלולים בתוך הדוח השנתי; מי שחייב בהגשת דוח שנתי לא מגיש דוח נוסף עבור החזרי מס. מי שאינו חייב בדוח שנתי רשאי להגיש תביעה להחזרי מס הכנסה, ועל כך בכתבה אחרת.
 • דוח שנתי מתייחס לשנה קלנדרית (1 בינואר עד 31 בדצמבר) - כרגע אנחנו מתייחסים לדוח 2023.
 • דוח שנתי מתייחס לתא משפחתי - שני בני הזוג וילדים עד גיל 18 (אם רלוונטי); בני זוג רשאים במקרים מאד מסוימים לבחור להגיש דוחות נפרדים, אך אם אחד מבני הזוג חייב בדיווח, שני בני הזוג מחויבים בהגשת דו"ח שנתי (ההפרדה בדרך כלל לא משתלמת).
 • נתוני הדוח מדווחים ע"י מס הכנסה לביטוח הלאומי. לכן, הדוח משליך על קצבאות ומענקים, כגון אבטלה אזרח ותיק, מילואים ולידה (* טיפ: לגבי דמי לידה, כדאי לבדוק תכנון מס מראש).
 • "שומה כחולה" היא הטופס (הכחול) שמסכם את נתוני הדוח, ומתקבל ממס הכנסה בדואר. זהו האישור שהבנק והעיריה ירצו לראות במקור, לנושא הלוואה, משכנתא, הנחה בגני הילדים, ארנונה ועוד. שמרו אותה.

מי חייב בדוח שנתי?

 

בהגדרת החוק: כל תושב ישראל בעל הכנסה, חייב בדוח שנתי, אלא אם הוא פטור עפ"י סעיפי החוק.

שכיר "רגיל" עם הכנסות ממשכורת יחידה (או מתואמת) מתחת ל698,280 ש"ח לשנה, אינו חייב בדיווח.

דוגמאות למצבים המחייבים דו"ח שנתי למס הכנסה:

 

·         בעל פעילות עסקית (יחיד, חברה, עמותה..)

·         שכיר בעל הכנסה מעל 698,280 ₪

·         שכיר עם מעסיקים רבים ללא תיאום מס

·         תושב מתחת לגיל 18 בעל הכנסה מעל 88,750 ₪

·         בעל הכנסות מחו"ל כולל הכנסות נדל"ן

·         בעל הכנסה משכ"ד בישראל (לפי תנאים מסוימים)

·         בעל מחזור מכירות בניירות ערך מעל 2,810,000₪

·         תושב שהוציא מישראל סכום מעל 500,000 ₪ בשנה

·         מי שביצע פריסת מס (פרישה) או שבח (מכירת נדל"ן)

·         אדם שעשה פעולה שנקבעה כפעולה החייבת בדיווח

·         בעל הכנסה שלא נוכה ממנה מס עפ"י חוקי מדינת ישראל גם אם נוכה מס בחו"ל (כגון משכורת מחו"ל)

 • ובנוסף, לפקיד השומה (מס הכנסה) מותר לדרוש מכל תושב ישראל הגשת דו"ח שנתי.

 

[אין מטרתנו בכתבה זו לפרט את כל המצבים האפשריים, אלא לתת תמונה כללית]

 

מה צריך להיכלל בדו"ח השנתי

 

כל דוח אישי יכלול את הכנסות שני בני הזוג, מעסק ו/או משכורת (טפסי 106) בישראל ו/או בחו"ל כולל מענקי מלחמה וקצבאות/תשלומי חברות ביטוח. יצורפו מסמכים עבור כל מה שרלוונטי (במקרים רבים יש בדוח גם טופס/נספח יעודי למילוי). הדוח יכלול את ההוצאות המוכרות של העסק (נושא נפרד..), מסמכים המפרטים כל הכנסה נוספת רלוונטית למיסוי (ני"ע, שכ"ד...) הכנסות מחליפות שכר מהביטוח הלאומי (אבטלה, אימהות, מילואים וחלילה פגיעה), משיכות כספים (פנסיה, גמל, פיצויים)  ומכירת נדל"ן.
חשוב מאד לכלול בדוח כל דבר שנותן הטבות והקלות במס הכנסה: הפקדות בקרן השתלמות, קצבה/פנסיה, ביטוח חיים ואובדן כושר עבודה, תשלום לביטוח לאומי, נכויות (כולל עבור ילדים: ליקויי למידה וחינוך מיוחד), אישורי זכאות לתואר  או שרות צבאי וכל דבר המהווה אירוע מס או נותן הטבת מס;

חשוב להכיר את הזכויות הללו, על מנת לנצל אותן - על הדו"ח לכלול את המידע בצורה מיטבית ונכונה, שהרי, מטרת כל אחד לשלם מינימום מס על פי המותר בחוק.

 

 1. בעל עסק עצמאי יכלול בדוח את הכנסות שני בני הזוג: הכנסות והוצאות העסק המבוססים על הנהלת החשבונות של העסק (דוח רווח והפסד), ואת כל הנ"ל.
 2. חברה בע"מ חייבת בהגשת דו"ח שנתי למס הכנסה שיכלול בין היתר את הדוחות הכספיים של החברה (מאזן ורווח והפסד) ליום 31.12 של כל שנה, הערוכים לפי כללי חשבונאות מקובלים, מבוקרים וחתומים ע"י רואה חשבון.
 3. בעל חברה יגיש דוח שנתי אישי, לפי הסטטוס שלו כשכיר או עצמאי. זאת בנוסף לדוח החברה.

 

מועדי הגשת הדו"ח השנתי

 

את הדו"ח השנתי לשנת 2023 חובה להגיש למס הכנסה לפי המועדים שנקבעו.

המועד הנוכחי (נכון ליום כתיבת שורות אלו) להגשת דוחות מקוונים הוא עד 30.6.24.  

(קיים סטטוס של חייבי דיווח שמותרים בהגשת דו"ח "לא מקוון". מועד ההגשה עבורם הוא 31.5.24)

מועד ההגשה יעודכן ע"י רשות המיסים וחובה להתעדכן באתר שלהם.

איחור בשידור או הגשת הדוח בהחלט עלול לגרום לקנסות.

לקוחות המיוצגים על ידי מייצג נהנים מאורכות של המשרדים.   

חישוב ריבית ע"י מס הכנסה (גם לחוב לתשלום, וגם להחזר) מחושב מ31.12.23, לכן לחייבים אולי לא כדאי להתעכב.

האם אני יכול לבד? (או באמצעות מייצג - יועץ מס, רואה חשבון)

בעל/ת עסק קטן, שאינו מורכב, יכול  בהחלט למלא לשדר ולהגיש טופס 1301 בעצמו.    אבל,

האם ידע למצות את ההוצאות המוכרות לעסק? האם הוא בקיא בזכויותיו (ילדים, בריאות, ביטוחים, לימודים, פנסיה, תרומות)? האם ידע לחשב ולתכנן את ההשלכות לביטוח הלאומי, לשלב ולנצל את רווחי/הפסדי ההון (העברת הפסדים להגנת מס), ובכלל - מיטוב הנתונים.

יש יתרונות בהגשה מקצועית, על ידי גורם מקצועי שמכיר את דרישות החוק, יודע מה וכיצד להציג את המידע (כן, עליו לקבל ממך את המידע האישי). מקצוענות היא חיונית על מנת להגיע לתוצאה מיטבית (=מינימום תשלום מס).  

איש מקצוע יטפל בתהליך הדיווח מתחילתו ועד סופו, יכין וישדר את הדוח המקוון, וגם יסייע במצב של ערעור או תיקון (מה שלאדם פרטי לא ממש אפשרי), יסייע בתשלום כאשר צריך, ובקיצור יפחית מכם ביורוקרטיה מייגעת מול רשויות המס.

וגם, טיפ לכל תושב: האזור האישי באתר רשות המסים, מכיל מידע ושירותים, המאפשרים לבצע מגוון פעולות באופן עצמאי, כגון: עדכון חשבונות בנק | הפקת העתק אישור תיאום מס | בדיקת יתרות | אישור וביטול ייצוג | פתיחת תיק עוסק פטור | תעודת עוסק מורשה ופטור | עותק שומת מס (שומה כחולה) | אישור נכסי נדל"ן | העתקי טפסי 106. זה המקום, כפי שכבר ידוע, למענקים הלוואות ופיצויים הקשורים ל"מצב" (כגון קורונה או מלחמה..) ובקרוב "חשבוניות ישראל".  

כתבה זו נועדה לתת לכם מידע – ולא מהווה תחליף ליעוץ מקצועי פרטני, כמובן.

 חן נוי, רואה חשבון

משרד רו"ח חן נוי

ניל"י      08-9150505    www.noycpa.co.il


יש לכם עוד שאלות להנהלת חשבונות - שולמית נוי? כנסו!

המיניסייט שלי

 05226505456

 
 
 
למה mcity

למה mcity

יולי לב מתראיין בערוץ 13

יולי לב מתראיין בערוץ 13

 
 

זכויות הפציינט בעת רשלנות רפואית

תושב העיר פונה לעו”ד ניסן מנו, מנהל פורום בתחום רשלנות רפואית ונזקי גוף, בשאלה:”ניסן שלום. הייתי בטרם בגין כאבים חזקים באוזן ובלסת. נאמר לי שיש לי דלקת באוזן. לאחר מכן התגלה שבכלל זה נובע מעומס על הצוואר שהשליך על הלסת ויצר שם מעין דלקת וטופלתי בפיזיותרפיה. האם זה נחשב לרשלנות מצד הרופא שבדק אותי בטרם והביא לי טיפות אנטיביוטיות לאוזן שבכלל לא היה בהן צורך. במידה וכן מה עושים, זה קרה לפני מס` חודשים”. לתשובת המומחה- כנסו...

מהו סעיף 26 לחוק הירושה ולמה חשוב להכירו

 

צוואה היא האמצעי המשפטי הטוב ביותר מבחינתו של אדם להורות כיצד הוא מעוניין לחלק את רכושו עם הליכתו לבית עולמו. מדובר במסמך משפטי מחייב המבוסס על כיבוד רצון המת המהווה לדברי כבוד הנשיא בדימוס, אהרון ברק, ”חלק מתרבותנו הכללית והמשפטית” וכן ”עיקרון ידוע של המשפט העברי לפיו מצווה לקיים את דבר המת”. להמשך קריאת המאמר של עו”ד גילה עיני, מומחית לדיני משפחה, גישור ועוד, כנסו...

החלקה באולם אירועים- מי ישלם פיצויים?

 

תושבת העיר פונה לעו”ד ניסן מנו, מנהל פורום בתחום רשלנות רפואית ונזקי גוף, בשאלה: ”שלום רב, הייתי בחתונה של חברתי הטובה והחלקתי בשירותים בגלל שהרצפה הייתה רטובה. עקב כך שברתי את הרגל. האם במצב כזה ניתן לתבוע ואיך מתנהל התהליך, תודה”. לתשובת המומחה- כנסו

 
 

 

 

כל מה שקורה בעיר באנר הדר
יש לי שאלה לגדי ברקאי

 

מדורים