חיפוש
 

קהילה לחץ לצפייה ביתר המדורים

שלמה -פאסי

מ”מ וסגן ראש העיר לא בשכרשלמה פסימחזיק תיקים ועד הרובע מכבים רעות, בינוי תכנון והנדסה, ביטחון, תחבורה ובטיחות בדרכים.חבר בוועדות מ”מ יו”ר ועדת הנהלה, פורום לשיפור מערך התחבורה הציבורית, יו”ר פורום הוועדה לבטיחות בדרכים, סגן ומ”מ יו”ר פורום לשיפור מערך התחבורה הציבורית, יו”ר ועדת בטחון, חבר ועדת מל”ח, ועדת משנה לתכנון ובניה, יו”ר ועדת הנצחה לנפגעי פעולות האיבה, יו”ר ועדה למיגור אלימות, ועדת אזרחים ותיקים, חבר דירקטוריון עמותת סחלבים וחבר דירקטוריון עירוני מודיעין.